dsc 0646 20180201 1617334001

Zarząd RZP WP

Prezes Zarządu – Kazimierz Zaleski

I Wiceprezes    – Jan Góra

II Wiceprezes   – Antoni Filipowicz

Skarbnik          – Marian Antczak

Sekretarz         – Kazimierz Strzelczyk

Członkowie:

- Tadeusz Błaszczyk

-  Leszek Głąb

- Marian Pera

- Antoni Szymczak

- Jaromir Talar

Zastępcy Członków:    - Henryk Maślak

                                 - Ryszard Półtoraczyk

 

Komisja Rewizyjna RZP WP

Przewodniczący     – Jan Katarzyniak

Zastępca               – Paweł Nowacki

Sekretarz               – Mirosław Sierociński

Członkowie:           – Jerzy Kowalski

                            -  Adam Nowak   

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Władysław Kręgielski

Zastępca           – Alfred Bieleń

                        -  Jerzy Malik

Sekretarz           – Piotr Kiciński

Członkowie        – Adam Bożek

         -  Józef Kaj

          - Michał Królak

          - Józef Matuszczak

          - Łukasz Stasierski

          - Bolesław Witkowski

 

Delegatami na Zjazd PZP i innych organizacji i organów związku

                               - Kazimierz Zaleski – Prezes Zarządu RZP WP (z urzędu)

                               - Antoni Filipowicz

                               - Władysław Miszkieło