Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych Norbert Kaczmarczyk w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z przedstawicielami branży pszczelarskiej. Podczas kilkugodzinnych obrad powołano Zespół ds. Pszczelarstwa w ramach Porozumienia Rolniczego.

 

W trakcie spotkania pszczelarze wybrali w tajnych głosowaniach Prezydium Zespołu. Sekretarz stanu zapewnił uczestników spotkania o gotowości merytorycznej do współpracy nad rozwiązaniami dla sektora oraz zadeklarował, że postulaty Zespołu będą wnikliwie analizowane przez MRiRW i uwzględniane w pracach programowych i legislacyjnych.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu reprezentował kolega Krzysztof Witwicki z KP w Przygodzicach.

 

FOTO.jpg