W dniu 11 czerwca 2022 r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdwczy RZPWP. W jego trakcie zatwierdzony został Bilans Rachunku Zysków i Strat za poprzedni rok sprawozdawczy. Przyjęto także szereg uchwał związanych z bieżącą działalnością Związku.

20220611_093748.jpg.

FB_IMG_1655891347467.jpg