- Ule:

  • wielkopolski z dennicą wysoką;
  • ostrowskiej z dennicą wysoką;
  • dadant z dennicą wysoką;
  • dadant 1/2 z dennicą niską;

- korpusy:

  • ostrowskiej;
  • wielkopolski;
  • langstroth;
  • apipol;
  • dadant;

- Daszki;

- Podkarmiczki;

- Poławiacze pyłku;

- Denice;

- Pieścienie dystansowe;

- Przegrody zacieśniające;