- Książka "Bartnictwo cz. I" - J. Ciesielski;

- Książka "I Ty możesz założyć pasiekę" - Wiesław Kluczewski Rafał i Stanisław Staszewscy;

- Książka "Jak prawidłowo prowadzić pasiekę" - Jerzy Marcinkowski;

- Książka "Ule Polskie" - Stanisław Mendrala;

- Książka "Wychów matek pszczelich" - Michał Gronisz;

- Książka "Bartnictwo cz. II" - J. Ciesielski;

- Książka "Gospodarka pasieczna" - W. Ostrowska;

- Książka "Leczenie chorób pszczelich";

- Książka "Miody odmianowe";

- Książka "Miody pitne, krupniki i piwa miodowe" - A. Gałuszka;

- Książka "O Świętym Ambrożym";

- Książka "Podstawowe przepisy prawa w pszczelarstwie";

- Książka "Polubić pszczoły";

- Książka "Pszczela Apteka";

- Książka "Pszczelarstwo. Gospodarka pasieczna";

- Książka "Pszczoły - pasieka towarowa";

- Książka "Fenomen pszczół miodnych";

- Książka "Tradycyjne i nowe metody wychowu matek";

- Książka "Pszczoły - poradnik hodowcy";

- Książka "Produkty pszczół w terapii";

- Książka "Pszczelarstwo - Krok po kroku";

- Książka "Współczesna gospodarka pasieczna";