Ciedsielski.jpg

 Prof. dr Teofil Ludwik Józef Ciesielski

(ur. 13.11.1847 r. w Grabowie nad Prosną - zm. 8.05.1916 r. we Lwowie)

Fotografia wykonana ok. roku 1900

 

Profesor Teofil Ciesielski to jeden z najznamienitszych polskich i europejskich uczonych i działaczy pszczelarskich przełomu wieków XIX i XX. W kolejności co do rangi zasług wniesionych w rozwój polskiego pszczelarstwa jego czyny i osiągnięcia uplasowały go tuż za postacią księdza Jana Dzierżona i zostały zapisane w annałach pszczelarstwa krajowego i europejskiego złotymi zgłoskami. W sposób szczególny przyczynił się do rozwoju pszczelarstwa w okresie zaborów głównie w ówczesnej Galicji (dziś Ukraina i Małopolska) oraz w Wielkopolsce.

Profesor Ciesielski urodził się w roku 1847 w Grabowie nad Prosną, w dzisiejszym powiecie ostrzeszowskim. Kształcił się w gimnazjach w: Ostrowie Wielkopolskim i Śremie, a po ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Wrocławskim wygrał konkurs na stanowisko profesora botaniki Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie pracował aż do śmierci w roku 1916. Jednak prawdziwym jego życiowym powołaniem okazało się pszczelarstwo, któremu poświęcił całe dorosłe życie.

Od roku 1875 aż po kres swojego życia stał na czele galicyjskiej organizacji pszczelarskiej. Przez czterdzieści lat wydawał własnym sumptem czasopismo pszczelarskie Bartnik Postępowy, które jako pierwsze polskojęzyczne pismo fachowe docierające także do prenumeratorów z Wielkopolski, stwarzało w tym regionie ramy dla szerzenia oświaty i postępu pszczelarskiego. Jednocześnie Profesor utrzymywał systematyczne kontakty – osobiste i listowne z działaczami w Wielkim Księstwie Poznańskim, czym przyczynił się do powstania w tym zaborze pierwszych polskich organizacji pszczelarskich. Był ponadto autorem i wydawcą cenionych podręczników pszczelarskich, opartych na podstawach naukowych i wielostronnym doświadczeniu. Trzy jego najważniejsze książki – Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku (t. I i II) oraz Miodosytnictwo – doczekały się tłumaczeń i kilku wydań w Rosji i Bułgarii.  

Z racji przypadającej w 2016 roku setnej rocznicy śmierci sławnego Grabowianina władze Regionalnego Związku Pszczelarzy w Kaliszu podjęły decyzję o przypomnieniu i wyeksponowaniu go jako postaci związanej z historią naszego regionu i dziejami polskiego pszczelarstwa. Zaplanowane uroczystości rocznicowe przebiegały w dwóch etapach.

Pierwszy odbył się w październiku 2016 roku na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie był pochowany: staraniem władz RZP w Kaliszu i PZP ustawiono w miejscu jego grobu spiżową statułę z jego podobizną i dwujęzycznymi napisami. W uroczystości tej uczestniczyła 30-osobowa grupa członków kaliskiej organizacji, przedstawiciele władz Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz stowarzyszenia Ukraińskiego Związku Pszczelarzy. Następnie odbyła się konferencja naukowa poświęcona pszczelarskiej drodze i dokonaniom słynnego Grabowianina oraz jego osobistym wkładzie w rozwój nauki i unowocześnianie pszczelarstwa w Galicji.   

Jeszcze w listopadzie tego samego roku odbyły się w Grabowie i Ostrzeszowie uroczystości krajowe. Nadano im formę okolicznościowej wystawy pszczelarskiej w ostrzeszowskim muzeum regionalnym oraz konferencji z udziałem delegacji stowarzyszeń pszczelarskich z Wielkopolski i ościennych województw, grupy zaproszonych pszczelarzy z Lwowa i osób zaproszonych z niektórych instytucji krajowych (Instytut Pszczelarstwa w Puławach, Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, przedstawiciele szkół do których Profesor uczęszczał (z Ostrowa Wielkopolskiego i Śremu,).

Uzupełnieniem tych działań było wydanie naukowego opracowania opisującego życie Profesora oraz jego działalność społeczną i twórczość publicystyczną na niwie pszczelarskiej. Staraniem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Stulecia Śmierci Profesora Teofila Ciesielskiego zostały wydane: pamiątkowy medal, karta pocztowa i okazjonalny znaczek pocztowy z podobizną Profesora. Jednocześnie zjazd delegatów Związku postanowił dokonać zmiany jego nazwy przyjmując ją w nowym brzmieniu: Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu.

 

 Grób Profesora we Lwowie1.jpg

 

Na  fotografii efekt zwieńczenia prac Komitetu przygotowującego wykonanie statuy z podobizną prof. T. Ciesielskiego.

Po prawej stronie widoczny nagrobek z nieczytelnymi napisami, to grób syna Ciesielskich - prof. Kazimierza Ciesielskico.

 

___

Tekst opracowano na podstawie publikacji Pana Jerzego Gnerowicza pt.: ,,Profesor Teofil Ciesielski. Pszczelarz, działacz i uczony", Kalisz 2016.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.