RYS HISTORYCZNY WZP /  RZP WP KALISZ

I JEGO DZIAŁALNOŚCI W MINIONYM   35 – LECIU

 

W oparciu o Uchwałę Sejmową z 1975r o wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego Kraju, o jego dwustopniowej strukturze, Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu na zebraniu delegatów w dniu 27.09.1975r podjął uchwałę na mocy której: rozwiązuje Zarządy Powiatowe Związku Pszczelarzy, działające w ramach WZP na obszarze byłego województwa poznańskiego. Jednocześnie postanawia powołać Wojewódzkie Związki Pszczelarzy w nowo powstałych województwach wyłonionych z byłego województwa poznańskiego.

W związku z powyższym dotychczasowe Zarządy Powiatowe Związku Pszczelarzy w miastach, w których miały powstać nowe Wojewódzkie Związki Pszczelarzy zostały zobowiązane do przygotowania pierwszych zebrań organizacyjnych na których delegaci z Kół będą mogli dokonać wyboru tymczasowych władz i zarządu nowo powstałego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu.

Zarząd Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kaliszu w składzie:

Władysław Borowski – Prezes - członek Koła Kalisz;  Stanisław Machowicz – W-ce prezes – członek Koła WSK;  Zenon Wiśniewski – sekretarz – członek Koła WSK;  Stanisław Urbaniak – skarbnik – członek Koła WSK;  Bogdan Wajgielt – członek zarządu – członek Koła Kalisz;  spotkali się z problemem z załatwieniem lokum na zebranie założycielskie oraz wszystkich spraw z tym związanych, łącznie z projektem pierwszego Statutu nowego WZP.

Pomocną dłoń inicjatorom powstania WZP podała ówczesna Dyrekcja WSK w której to zakładzie zatrudnionych było wówczas 3 członków z pośród 5-cio osobowego składu wybranego Zarządu . Na ich prośbę dyrekcja wyraziła zgodę na nieodpłatne wypożyczenie pomieszczeń w Klubie Zakładowym „IKAR” przy ul. Śródmiejskiej nr.27 w Kaliszu, dla odbycia zebrania organizacyjnego nowego WZP .

Na pierwszym zebraniu założycielskim w nowo powstałym województwie kaliskim, w dniu 9 listopada 1975r zostaje wybrany Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu w następującym składzie:

Kol. mgr Marian Wichnowski – prezes – Kalisz

Kol. Kazimierz Drygas           – wiceprezes – Krotoszyn

Kol. Władysław Borowski      – sekretarz – Kalisz

Kol. Władysław Chytrowski   – skarbnik – Pleszew

Kol. Kazimierz Szczepaniak  – członek - Koźmin

Kol. Jan Wiatr                        – członek – Ostrów Wlkp.

Kol. Jan Połomski                 – członek – Ostrzeszów

Zastępcy członków:

Kol. Wacław Prus                  – Kalisz

Kol. inż. Józef Pawlak           – Kalisz

Komisja Rewizyjna w składzie:

Kol. Edward Pawlak               – przewodniczący – Ostrów Wlkp.

Kol. Stanisław Schreiber         – zastępca przewodniczącego - Jarocin

Kol. mgr inż. Edmund Burzała – sekretarz – Syców

Kol. Jan Gembalski                  – członek – Pleszew

Kol. Aleksander Drews            – członek – Kalisz

Sąd Koleżeński w składzie:

Kol. inż. Stefan Walerowicz   – przewodniczący – Ostrzeszów

Kol. mgr Bogdan Hofmański – zastępca przewod. - Kalisz

Kol. Franciszek Andersz        – sekretarz – Pleszew

Kol. Dominik Świderski          – członek – Grabów

Kol. Józef  Wójcicki                – członek – Odolanów

Do Komisji Problemowych wybrano przewodniczących :

Kol. Tadeusz Martyn – Komisji szkoleniowej – Kalisz

Kol. Kazimierz Gabrysiak – Komisji chorób pszczół – Ostrów Wlkp.

Kol. Jan Wiatr – Komisji hodowlanej – Ostrów Wlkp.

Kol. Zenon Wiśniewski – Komisji pożytków – Kalisz

Kol. Czesław Ciupka – Komisji ds sprzętu – Ostrów Wlkp.

Kol. Antoni Rachwał – Komisji ds produktów ubocznych – Ostrów Wlkp.

Stwierdzić należy, że za prezesury mgr Mariana Wichnowskiego, która trwała od powstania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu to jest od 9 listopada 1975r aż do 10 lutego 1985r. była okresem ogromnej i wytężonej pracy na rzecz pszczelarstwa i jego struktur. A przede wszystkim w pierwszym rzędzie podjęto pracę nad konsolidacją wszystkich ogniw związkowych istniejących w granicach województwa kaliskiego a jednocześnie zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Kaliszu.

Było to niełatwym zadaniem ponieważ Wojewódzki Związek Pszczelarzy nie dysponował własnym lokalem, i nawet nie posiadał własnego telefonu. Biuro Związku mieściło się kątem w lokalu Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w  Kaliszu przy ul. Walki Młodych. Większość ważniejszych dokumentów związkowych przechowywana była w walizkach w mieszkaniu prywatnym sekretarza zarządu śp. Kol. Władysława Borowskiego zam. w Kaliszu przy ul. Bankowej. Posiedzenia Zarządu odbywały się w lokalach w różnych częściach miasta np. w budynku Cegielni przy ul. Częstochowskiej, w pomieszczeniach Hodowców drobiu przy ówczesnej ul. Buczka obecnie Legionów, w piwnicy Polikliniki MSW przy ul. Górnośląskiej i wielu innych miejscach.

Ponieważ WZP w Kaliszu był w pewnym stopniu „na garnuszku” Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych, i był od niego uzależniony oraz, że w różny sposób wywierana była presja na władze naszego związku by te bardziej włączały się w organizowanie pasiek „eskaerowskich”, które to pasieki w perspektywie miały być alternatywą dla indywidualnych pasiek pszczelarzy.  Rodziło to delikatnie mówiąc różnice zdań na styku władze związkuszeregowi członkowie związku. Dopiero z chwilą załatwienia lokalu na siedzibę WZP przy ul. Babina 4, Zarząd naszego Związku mógł stać się bardziej samodzielny i starać się spełniać statutowe obowiązki wobec swoich członków.

Organizowano wycieczki szkoleniowe i krajoznawcze zarówno w kraju jak i poza jego granice dla aktywu i członków związku, prowadzono różnego rodzaju szkolenia na szczeblu wojewódzkim jak i w kołach terenowych dla zrzeszonych pszczelarzy, powołane na zebraniu założycielskim komisje problemowe prężnie prowadziły swoją działalność.

Tak by można w skrócie określić działalność związku pod kierownictwem Kol. mgr Mariana Wichnowskiego. Szczegółowo ten okres z życia związku został udokumentowany w „Krótkim Zarysie Historycznym” w latach 1975 – 1985 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu zebranym i opracowanym przez śp. Kol. Tomasza Ferdynusa ówczesnego wiceprezesa WZP.

10 lutego 1985r odbył się Walny  Zjazd Delegatów WZP w  sali studium nauczycielskiego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat. Na zjeździe tym wybrano nowe władze WZP w składzie:

Kol. Jerzy Gnerowicz – prezes – Kalisz

Kol. Tomasz Ferdynus – wiceprezes – Kępno

Kol. Józef Pawlak – sekretarz – WSK Kalisz

Kol. Edward Płonka – skarbnik – Ostrów Wlkp.

Kol. Zdzisław Łyskawka – członek – Pleszew

Kol. Marian Szczęsnowski – członek – Krotoszyn

Kol. Józef Pietraszek – członek – Skalmierzyce

Kol. Henryk Szempiński – członek – Raszków

Kol. Ireneusz Barańczyk – członek – Psienie Ostrów

Kol. Jan Idzikowski – członek – Ostrzeszów

Komisja Rewizyjna w składzie:

Kol. Edward Pawlak – przewodniczący – Ostrów Wlkp.

Kol. Stanisław Schrejber  - wiceprzewodniczący – Jarocin

Kol. Władysław Całka – sekretarz - Kalisz

Kol. Jan Gembalski – członek – Pleszew

Sąd Koleżeński pod przewodnictwem kol. Mgr Bogdana Hofmańskiego z koła pszczelarzy Kalisz.

Do osiągnięć tegoż  zarządu WZP należy zaliczyć:

- dokończenie spraw związanych ufundowaniem sztandaru i przekazaniem go co odbyło się 10 listopada 1985 r.

-przejęcie sklepu pszczelarskiego wraz z punktem skupu produktów pszczelich od RSOP w Kaliszu

- przyjęcie gości zagranicznych przybyłych na Międzynarodowy Kongres Pszczelarski „APIMONDIA” w Warszawie, który odbył się w dn. 19-25 sierpnia 1987r. grup ze Słowacji oraz z Brazylii.

- zorganizowanie Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 1988r. które to uroczystości odbyły się w Ostrowie Wlkp.

- organizowanie wycieczek szkoleniowych pszczelarzy w kraju i zagranicę.

- zaopatrywanie pszczelarzy w leki oraz cukier do podkarmiania pszczół na zimę.

-podjęcie prac nad zapoczątkowaniem konfekcjonowania miodu przez pszczelarzy do sprzedaży bezpośredniej w słoikach z etykietą i banderolą.

Niepowodzenia i porażki tego okresu to:

- ciągłe utarczki i spory zarządu WZP z komisją rewizyjną

- rozłam w strukturach WZP w Kaliszu czego owocem było wystąpienie z naszych szeregów kół terenowych Ostrowa Wlkp. Jarocina, Kępna, Biniewa, Grabowa, Mikstatu, Odolanowa, Rychtala i Sośni.

W czasie trwania drugiej kadencji wiosną 1992.r kol. Jerzy Gnerowicz rezygnuje z kierowania związkiem, a ster przejmuje z wielkimi oporami Kol. Mariusz Lizakowski z Ostrzeszowa i pełni je do końca kadencji tj. do 23 maja 1993r. choć nie zawsze  mógł sprawować tej władzy w pełni zaangażowania, robił to w miarę swoich możliwości na ile przy tym pozwalała mu praca zawodowa, która pod koniec kadencji zmuszała go do częstych wyjazdów za granicę.

W dniu 23 maja 1993r w klubie MPiK w Kaliszu przy Al. Wolności odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WZP na którym wybrano nowe władze związku w następującym składzie – Zarząd Związku:

Kol. Zenon Dolny – prezes – Kalisz Miasto

Kol. Józef Pietraszek – I wiceprezes – Skalmierzyce

Kol. Zdzisław Łyskawka – II wiceprezes – Pleszew

Kol. Jan Katarzyniak – sekretarz – Kalisz WSK

Kol. Zenon Wiśniewski – skarbnik – Kalisz WSK

Kol. Marian Szczęsnowski – członek – Krotoszyn

Kol. Jan Wrzalski – członek – Ostrzeszów

Kol. Stanisław Rybka – członek – Wieruszów

Kol. Józef Kij – Kalisz Miasto

Komisją Rewizyjną kierował Kol. Jerzy Gnerowicz – Skalmierzyce.

Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczył Kol. Mgr Bogdan Hofmański.

W czasie trwania zjazdu wiele miejsca poświęcono sprawie kondycji finansowej sklepu pszczelarskiego oraz celowości jego prowadzenia. Padały propozycje jego sprzedaży  osobie prywatnej lub przekazania w ajencję, bądź też wyprowadzenia sklepu z terenu miasta poza jego granicę by w ten sposób unikać płacenia wysokich podatków od zysków. Był też głos by sprzedać całość towaru a uzyskane środki zdeponować w banku i czerpać odsetki z uzyskanego  oprocentowania. Nowo wybrany zarząd z nowym prezesem postanawiają jednak kontynuować w dalszym ciągu działalność gospodarczą, pozostawiając sklep w rękach WZP.

W czasie tej kadencji zarządu i prezesury Kol. Dolnego sprawy sklepu przysparzały wiele problemów choćby z tej racji, że sklep zlokalizowany był w budynku gospodarczym na zapleczu starej stajni, będącej własnością RSOP w Kaliszu, teren ten został sprzedany pod budynek mieszkalny, co zmusiło nas do przeprowadzki biura i sklepu z ul. Babinej 4 na ul. Mostową 2.

Będąc w nowym miejscu nie uniknęliśmy dalszych przeprowadzek w obrębie siedziby RSOP. Każda przeprowadzka pochłaniała wiele sił i środków finansowych, nie odbyło się też bez strat materialnych.

Na okres tej kadencji nałożyło się wiele innych problemów:

- miedzy innymi upadłość Banku Spółdzielczego w którym związek posiadał swoje konto i środki finansowe. Co utrudniało normalną działalność związku i zmuszało do założenia konta w w banku PBG obecnie Pekao SA z którym do dzisiaj współpracujemy.

W czasie tej kadencji organizowane były również wycieczki na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, wycieczki szkoleniowe, załatwiano sprawy zaopatrzenia pszczelarzy w cukier do podkarmiania zimowego pszczół.

W dniu 24 maja 1997r w restauracji KTW odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WZP na którym wybrano nowe władze w składzie – Zarząd Związku:

Kol. Zenon Dolny – prezes – Kalisz Miasto

Kol. Zdzisław Łyskawka – I wiceprezes – Pleszew

Kol. Józef Pietraszek – II wiceprezes – Skalmierzyce

Kol. Władysław Kręgielski – sekretarz – Koźmin Wlkp.

Kol. Zenon Wiśniewski – skarbnik – Kalisz WSK

Kol. Józef Kij – członek – Kalisz Miasto

Kol. Jan Wrzalski – członek – Ostrzeszów

Kol. Marian Szczęsnowski – członek – Krotoszyn

Kol. Stanisław Rybka – członek – Wieruszów

Z – cy członków

Kol. Leszek Bolek – Wieruszów

Kol. Jan Katarzyniak – Kalisz WSK

Do kierowania Komisją Rewizyjną wybrany został ponownie Kol. Jerzy Gnerowicz, a przewodnictwo Sądowi Koleżeńskiemu powierzono też Kol. Bogdanowi Hofmańskiemu.

Zarząd związku tej kadencji z dużą starannością zajmował się działalnością sklepu pszczelarskiego, wprowadzona zostaje do sklepu m.in. kasa fiskalna. Biuro związku wyposażone zostaje w faks i telefon z automatyczną sekretarką.

W związku z następnym nowym podziałem administracyjnym kraju i włączeniu województwa kaliskiego do nowego województwa wielkopolskiego zaistniała konieczność zmiany nazwy naszego związku na Nadzwyczajnym Zjeździe WZP w dniu 14 października 1998r dokonano w/w zmiany na Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu dokonano również na tym zjeździe stosownych zmian w statucie związku.

W trakcie kadencji w dniu 25 stycznia 1999r kol. Zenon Dolny podjął decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, pozostając jedynie w składzie zarządu jako członek. Od tego dnia funkcję prezesa uchwałą Zarządu RZP WP obejmuje Kol. Zdzisław Łyskawka. Nadmienić należy, że Kol. Dolny będąc prezesem naszego zarządu był jednocześnie naszym delegatem do rady Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu. Rezygnując z funkcji prezesa nie mógł być delegatem tym bardziej, że jako osoba fizyczna nabył udziały w OSP Poznań funkcję tę przejął nowy prezes Kol. Łyskawka.

W dniu 10 maja 2000r. Prezes kol. Z. Łyskawka wraz ze skarbnikiem zarządu Kol. Zenonem Wiśniewskimi księgową związku P. Grażyną Główczyńską biorą udział w zebraniu udziałowców OSP Poznań, które odbyło się w Swarzędzu w celu podpisania aktu notarialnego o przekształceniu OSP w spółkę jawną.

26 maja 2001r odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy RZP WP na którym wybrano nowe władze – Zarząd Związku:

Kol. Zdzisław Łyskawka – Prezes

Kol. Józef Pietraszek – I wiceprezesa

Kol. Stanisław Rybka – II wiceprezes – Wieruszów

Kol. Marianna Molka – sekretarz – Kalisz MPKP

Kol. Zenon Wiśniewski - skarbnik

Kol. Zenon Dolny – członek – Kalisz WSK

Kol. Henryk Maślak – członek

Kol. Józef Minta – członek – Krotoszyn

Kol. Jan Wrzalski – członek

Przewodniczącym Komisji rewizyjnej ponownie wybrany został Kol. Jerzy Gnerowicz, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Kol. Bogdan Hofmański.

Podczas zjazdu uchwalony został nowy statut związku dostosowany do Polskiej Klasyfikacji Działalności, wymaganej przez sąd rejestrowy.

Nowy zarząd podjął działania ku dalszemu lepszemu zaopatrzeniu sklepu pszczelarskiego na potrzeby pszczelarzy.

W dniu 1 sierpnia 2001r prezes zarządu wraz ze skarbnikiem i księgową biorą udział w zebraniu udziałowców spółki jawnej w Poznaniu na którym to zebraniu spółka ta zostaje przekształcona w Spółkę Akcyjną z o.o. Tym samym RZP WP staje się posiadaczem 6 udziałów w niniejszej spółce.

22 maja 2002r na Nadzwyczajnym Zjeździe RZP WP podjęta zostaje uchwała o sprzedaży  tych udziałów inwestorowi strategicznemu Spółki Janowi Tkaczowowi. Ze sprzedaży udziałów związek uzyskuje 330.000,00zł co zostaje udokumentowane podpisaniem w tym dniu, aktu notarialnego przez prezesa zarządu Kol. Łyskawkę; skarbnika kol. Wiśniewskiego i księgową P. Główczyńską. Gwarancja płatności została również potwierdzona notarialnie i rozłożona na trzy raty.

Zjazd zobowiązał zarząd do rozpoczęcia poszukiwań lokalu na biuro i sklep, równocześnie zarząd otrzymał od zjazdu upoważnienie do dokonania ewentualnej transakcji bez zwoływania dodatkowego zjazdu. Zarząd po zapoznaniu się z lokalami będącymi na wolnym rynku w sprzedaży, biorąc też pod uwagę lokalizację zdecydował się wykupić od RSOP w Kaliszu lokal położony przy ul. 3–go Maja 13A o powierzchni 120,2m². W związku z powyższym w dn. 18 września 2002r zostaje podpisany przez Kol. Łyskawkę i Kol. Wiśniewskiego oraz przedstawicieli RSOP akt notarialny u notariusza w Pleszewie (ze względu na niższe koszty sporządzenia).

Szanowni państwo w ten oto sposób RZP WP wszedł w posiadanie własnego lokalu na biuro związku i sklep pszczelarski z prawdziwego zdarzenia. Sklep który jest jedynym sklepem w Wielkopolsce prowadzącym tak szeroki asortyment sprzedaży w cenach producentów i jednym z niewielu w Polsce o takim standardzie które są własnością związków pszczelarskiego.

W dniu 18 czerwca 2005r odbył się kolejny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy na którym wybrano nowe władze – Zarząd Związku:

Kol. Zdzisław Łyskawka – prezes

Kol. Józef Pietraszek – I wiceprezes

Kol. Henryk Maślak – II wiceprezes

Kol. Mariusz Kowalczyk – sekretarz

Kol. Zenon Wiśniewski – Skarbnik

Kol. Zygmunt Antczak – członek – Kotlin

Kol. Jan Góra – członek – Ostrzeszów

Kol. Jan Wrzalski – członek

Kol. Kazimierz Woszczyński – członek – Krotoszyn

Z – cy członków

Kol. Ireneusz Kozak– Kalisz KKP

Kol. Czesław Niezgódka – Skalmierzyce

Przewodniczącym Komisji rewizyjnej ponownie wybrany został Kol. Jerzy Gnerowicz, natomiast  Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Kol. Władysław Kręgielski. Kol. Bogdan Hofmański został honorowym przewodniczącym sądu RZPWP. Zarząd w nowym składzie prowadzi swoje prace zgodnie przyjętym planami pracy, z podziałem dla każdego z członków.

W tym też roku zorganizowany zostaje pierwszy po ponad 20 latach kurs dla pszczelarzy na poziomie mistrza pszczelarza, w kursie tym uczestniczy 109 pszczelarzy z których 82 przystąpiło i zdało pomyślnie egzamin na tytuł mistrza pszczelarza. Koszty kursu ponosili słuchacze, wykładowcą był inż. Czesław Korpysa kierownik placówki kształcenia ustawicznego pszczelarzy w Kocierzowych.

W 2006r ARR zamieściła na swoich stronach internetowych program wsparcia rynku produktów pszczelich, miedzy innymi w programie tym znalazła się refundacja kosztów szkolenia na tytuł mistrza pszczelarza. Zarząd skorzystał z tego projektu i przeprowadził wiosną 2007r. szkolenie dla 80 pszczelarzy z których 56 przystąpiło i zdało egzamin na tytuł mistrza pszczelarza.

W dniu 2 lutego 2007r. dotarła do biura związku bardzo smutna wiadomość o śmierci prezesa Zarządu RZP WP Kol. Zdzisława Łyskawki. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział liczne rzesze naszych członków oraz poczty sztandarowe naszych kół oraz zaprzyjaźnionych organizacji i związków pszczelarzy w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych naszych władzy z prezydentem PZP Kol. Tadeuszem Sabatem i wiceprezydentem Kol. Czesławem Korpysą. Po uroczystościach kościelnych odbyło się spotkanie pszczelarzy z prezydentem PZP.

W dniu 28 lutego 2007r. Na posiedzeniu zarządu RZP WP funkcję prezesa powierzono I wiceprezesowi Kol. Józefowi Pietraszkowi. Po objęciu funkcji przez Kol. Pietraszka kierunki działania nie uległy zmianie. Zarząd w dalszym ciągu organizuje szkolenia na poziomie mistrza pszczelarza w oparciu o refundacje z ARR. Podobnie jak w roku 2007 w dwóch kolejnych latach organizowane są kursy w których bierze udział każdorazowo po ok 50 naszych pszczelarzy jak również pszczelarze z sąsiednich związków jak i związków oddalonych znacznie od Kalisza.

W dniu 23 maja 2009r 2009r odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy RZP WP na którym wybrano nowe władze – Zarząd Związku:

Kol. Józef Pietraszek – prezes

Kol. Henryk Maślak – I wiceprezes

Kol. Jan Góra – II wiceprezes

Kol. Mariusz Kowalczyk – sekretarz

Kol. Zenon Wiśniewski – Skarbnik

Kol. Kazimierz Woszczyński – członek

Kol. Władysław Miszkieło – członek – Ostrzeszów

Kol. Ryszard Nowaczyk – członek – Pleszew

Kol. Antoni Szymczak – członek – Grabów

Kol. Marian Szymoniak – członek - Biniew

Z – cy  członków zarządu:

Kol. Bogusław Szereda – MPKP Kalisz

Kol. Mirosław Węcek – Kotlin

Kierowanie Komisją Rewizyjną powierzono ponownie Kol. Jerzemu Gnerowiczowi, a przewodnictwo Sądowi Koleżeńskiemu powierzono Kol. Władysławowi Kręgielskiemu.

Praca zarządu została oparta na rocznych planach pracy z uwzględnieniem podziału zadań dla poszczególnych członków zarządu, oraz realizacji uchwał podjętych na zjeździe. Zarząd w dalszym ciągu skupił się na zaopatrzeniu pszczelarzy w artykuły do produkcji pasiecznej, maksymalnym wykorzystaniu refundacji poniesionych kosztów z ARR. Jak wcześniej wspomniałem organizowane są kursy na tytuł mistrza pszczelarza z wykorzystaniem funduszy unijnych, podobnie w jak przy zakupie leków do zwalczania warrozy u pszczół czy też zakupie matek pszczelich, pakietów i odkładów pszczelich.

W celu popularyzacji pszczelarstwa i jego produktów wśród społeczności kaliskiej, zarząd RZP WP od kilku lat organizuje imprezy plenerowe o charakterze festynów miodowych na których pszczelarze członkowie naszego związku mogą bezpłatnie promować produkt swojej pracy na własnych stoiskach. Równolegle z jarmarkiem prowadzone są specjalistyczne nieodpłatne wykłady dla pszczelarzy, jak również wykłady na temat zdrowotnych walorów miodu oraz innych produktów dla społeczeństwa kaliskiego. Od 2006r rozpoczęliśmy festynem w Russowie pod nazwą „Miodowa jesień  w skansenie” powtórzyliśmy je w roku następnym.

W 2008 i 2009r festyny pod nazwą „Książęce miodobranie odbyły się w rezerwacie archeologicznym Kaliski Gród Piastów na Zawodziu. Festyny te były organizowane we współpracy z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.

Natomiast w bieżącym roku festyn pod nazwą „Kaliskie Miodobranie” odbył się w dniu 29 sierpnia, w ramach obchodów rocznicowych „Kalisz 18,5” na kortach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorem oprócz naszego zarządu było właśnie Centrum Kultury i Sztuki a znacznego wsparcia finansowego  udzielił na organizację imprezy Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Festyn w szczególności zaś praktyczny pokaz miodobrania, pokaz dawnego wchodzenia leziwem na drzewo przez bartnika, tematyczne konkursy dla dzieci oraz wykład na temat leczniczych walorów miodu cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza. Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania dla prezydenta miasta Kalisz Pana Janusza Pęcherza oraz Pani Naczelnik Wydziału Kultury Marzeny Ścisłej za zaangażowanie i udzieloną pomoc.

W następnych latach chcielibyśmy w dalszym ciągu współpracować z naszymi władzami w popularyzowaniu wiedzy o pszczole wśród naszej społeczności w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie następnych „Kaliskich miodobrań”, by ich edukacyjny charakter rozwijał wśród naszych dzieci właściwy stosunek do otaczającej nasz przyrody, jak również kultywował pamięć o kaliskich pszczelarzach.

Dokonując oceny działania WZP a obecnie RZP WP na przestrzeni 35 lat istnienia można powiedzieć, że w zależności od okresu w którym przyszło funkcjonować kolejnym zarządom i ich liderom oraz ich predyspozycji w rozwiązywaniu problemów nurtujących pszczelarzy i organizację pszczelarską, można odnotować wzloty i niepowodzenia na różnych płaszczyznach działalności związkowej.

Jednak do najbardziej korzystnego i udanego okresu działalności RZP WP należy zaliczyć okres w którym prezesurę zarządu objął śp. Kol. Zdzisław Łyskawka, fakt ten podziela bezapelacyjnie większość braci pszczelarskiej.

Kol. Zdzisław umiał rozładować napięcia zaistniałe w życiu między ludźmi, swoją osobą wzbudzał zaufanie był osobą sumienną i prawą, doceniał każdego człowieka liczył się z jego zdaniem często różnym od własnych poglądów. Był zwolennikiem jedności związków pszczelarskich w województwie wielkopolskim na równych prawach. Był inicjatorem i jednym z założycieli Federacji Wielkopolskich Związków Pszczelarzy w Poznaniu, wybrany też został jej pierwszym przewodniczącym, zabiegał o środki na zakup lokalu związkowego co zostało uwieńczone sukcesem. Tak wysoka nasza ocena jego osoby potwierdzona została nadaniem przez Zjazd PZP tytułu „Honorowego Członka Polskiego Związku Pszczelarskiego” Kol. Zdzisław dołączył do grona  wcześniej uhonorowanych Kol. Kol. Mariana Wichnowskiego i Bogdana  Hofmańskiego. Kolega Zdzisław został też wybrany podczas zjazdu PZP wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Pszczelarskiego którym był do swojej śmierci.  Za wszystko czego dokonał Kol. Zdzisław Łyskawka dla naszej zbiorowości winniśmy my mu, zachowanie w naszej pamięci.

 

Kolejny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy odbył się w dniu 20 kwietnia 2013r na którym wybrano  nowe władze:

Zarząd Związku:

Kol. Józef Pietraszek – prezes

Kol. Jan Góra – I wiceprezes

Kol. Henryk Maślak – II wiceprezes

Kol. Bogusław Szereda – sekretarz

Kol. Kazimierz Zaleski – Skarbnik

Kol. Kazimierz Woszczyński – członek - Krotoszyn

Kol. Mirosław Węcek – członek – Kotlin

Kol. Ryszard Nowaczyk – członek – Pleszew

Kol. Antoni Szymczak – członek – Grabów

Kol. Ryszard Półtoraczyk – członek – KKP Kalisz

Z – cy  członków zarządu:

Kol. Władysław Miszkieło – Ostrzeszów

Kol. Marian Danielewicz – Biniew

Kierowanie Komisją Rewizyjną powierzono na kolejną kadencję Kol. Jerzemu Gnerowiczowi, a przewodnictwo Sądowi Koleżeńskiemu powierzono ponownie Kol. Władysławowi Kręgielskiemu.

W trakcie trwania kadencji w 2014r. z funkcji sekretarza zarządu RZP WP ze względu na stan zdrowia zrezygnował Kol. Bogusław Szereda. Na pierwszy posiedzeniu zarządu, po rezygnacji kolegi, na funkcję sekretarza został wybrany Kol. Ryszard Półtoraczyk z KKP Kalisz.

W okresie po zjeździe zarząd zajmował codziennymi problemami swoich członków, m.in. pomocą w zaopatrzeniu w środki do zwalczania chorób pszczół, zaopatrzenia w sprzęt pszczelarski oraz lawety do przewozu uli na pożytki jak również utrzymania właściwego pogłowia pszczół, poprzez występowania do ARR o częściową refundację kosztów poniesionych przez pszczelarzy. Związek prowadził szkolenia zarówno refundowane przez ARR jak i opłacane z budżetu związku w czasie organizowanych corocznie kaliskich miodobrań.

Corocznie zwoływane były też Zjazdy RZP WP celem zatwierdzenia bilansu związku oraz rachunków zysków i strat za lata ubiegłe jak i złożenia sprawozdań z działalności. Corocznie zarząd współuczestniczył w organizacji Regionalnego Dnia Pszczelarza RZP WP, członkowie związku uczestniczyli w obchodach Ogólnopolskich Dni Pszczelarza organizowanych przez PZP. Koła uczestniczyły w organizacji corocznych pielgrzymek pszczelarzy RZP WP do Bazyliki Św. Józefa w Kaliszu, nasi członkowie wraz ze sztandarami uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarze na Jasną Górę organizowaną przez PZP.

Sklep pszczelarski RZP WP prowadził zaopatrzenie pszczelarzy w środki do produkcji pasiecznej, paszę dla pszczół prowadził skup wosku, propolisu i pyłku kwiatowego. Klienci mogli zakupić miody, farmaceutyki pochodzące od pszczół o raz prasę i książki o miodach i produktach pszczelich.

Wielu pszczelarzy naszego związku odznaczonych zostało zarówno przez Zarząd PZP jak i Zarząd RZP odznakami związkowymi dyplomami oraz tytułami honorowymi, a niektórzy spośród naszych członków wyróżniły władze województwa wielkopolskiego.

 

W dniu 08 kwietnia 2017r odbył się kolejny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy RZP WP na którym dokonała się znacząca wymiana kadr zarządu. Kol. Józef Pietraszek po bardzo wielu latach pracy w zarządzie, najpierw jako jego członek a następnie wieloletni wiceprezes i długoletni Prezes zrezygnował ze względu na wiek (81lat) oraz coraz gorszy stan zdrowia z pracy w zarządzie. Z przewodniczenia przez wiele lat Komisji Rewizyjnej naszego związku zrezygnował też Kol. Jerzy Gnerowicz. Obecnie chce się poświęcić w szerszym zakresie działalności wydawniczej dotyczącej głownie historii pszczelarstwa. Kolegom złożone zostały podziękowania. Z prac w zarządzie ze względu na stan zdrowia zrezygnowali też wieloletni członkowie Kol. Kol. Kazimierz Woszczyński z Koła Krotoszyn i Ryszard Nowaczyk z Koła Pleszew.

W okresie działalności ustępującego zarządu było oprócz zasadniczej działalności, jak w ubiegłych kadencjach było zorganizowanie uroczystych obchodów 100–tnej rocznicy śmierci Prof. dr Teofila Ciesielskiego urodzonego w Grabowie n/Prosną a pochowanego we Lwowie. Uroczystości z udziałem naszych członków i sztandarów odbyły się najpierw na Ukrainie we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie odsłonięto pomnik – nagrobek profesora ufundowany ze składek pszczelarzy i funduszy PZP. Druga część odbywała się od 6 do 9 października w ramach Regionalnego Dnia Pszczelarza „Grabów n/Prosną – Ostrzeszów – 2016” Po raz pierwszy za zasługi wręczone zostały medale im prof. dr Teofila Ciesielskiego oraz medale pamiątkowe, ustanowione na zjeździe w 2015r 

Na zjeździe wybrano nowe władze związku:

Zarząd RZP WP:

Prezes Zarządu   – Kazimierz Zaleski – MPKP Kalisz

I Wiceprezes       – Jan Góra   – Ostrzeszów

II Wiceprezes      – Antoni Filipowicz  – Wieruszów

Skarbnik              – Marian Antczak  – Przygodzice

Sekretarz             – Kazimierz Strzelczyk   – Skalmierzyce

Członkowie:

- Tadeusz Błaszczyk  – Krotoszyn

- Leszek Głąb  – Syców

- Marian Pera – Pleszew

- Antoni Szymczak  – Grabów n/Prosną

- Jaromir Talar  – Kępno

Zastępcy Członków:    

- Henryk Maślak – MPKP Kalisz

- Ryszard Półtoraczyk – KKP Kalisz

Komisja Rewizyjna RZP WP

Przewodniczący      – Jan Katarzyniak – KKP Kalisz

Zastępca                 – Paweł Nowacki – MPKP Kalisz

Sekretarz                – Mirosław Sierociński – Pleszew

Członkowie:            – Jerzy Kowalski – Skalmierzyce

                               -  Adam Nowak – Odolanów     

Sąd Koleżeński

Przewodniczący:

– Władysław Kręgielski – Koźmin Wlkp.

Zastępca:

– Alfred Bieleń – Syców

- Jerzy Malik – Kępno

Sekretarz:

– Piotr Kiciński – Grabów n/Prosną

Członkowie:

– Adam Bożek – Rychtal

-  Józef Kaj – Krotoszyn

- Michał Królak – Żerków

- Józef Matuszczak – Biniew

- Łukasz Stasierski – Mikstat

- Bolesław Witkowski - Sośnie

Delegatami na Zjazd PZP i innych organizacji i organów związku

- Kazimierz Zaleski – Prezes Zarządu RZP WP (z urzędu)

- Antoni Filipowicz – Wieruszów

- Władysław Miszkieło – Ostrzeszów

-  Ryszard Półtoraczyk – KKP Kalisz  

Zjazd uhonorował czterech zasłużonych długoletnich członków tytułami honorowego członka RZP WP w Kaliszu, nakreślił kierunki działania dla nowo wybranego Zarządu RZP WP podjął 8 uchwał do wykonania, oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd ponadto przyjął swój nowy Statut dostosowując go do obecnych potrzeb i wymogów dotyczących stowarzyszeń jak również nowych wymogów rynku i warunków prawnoskarbowych.

Zmianie uległa też nazwa naszego związku i obecnie brzmi ona „Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu im Prof. dr Teofila Ciesielskiego”.

Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa w marcu 2020 r. oraz ograniczenia covidowe, kolejny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy RZP WP odbył się dopiero 2 października 2021 r. 

W trakcie Zjazdu ogłoszono, że od Nowego Roku zakończy się współpraca Związku z wieloletnim Kierownikiem Biura - Panem Marianem Jarząbkiem, którego obowiązki przejmie teraz Pani Aleksandra Nowacka.

Uhonorowano:

- Statuetką ks. dr Jana Dzierżona Kol. Kazimierza Strzelczyna z Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach,

- Medalem ks. dr Jana Dzierżona Kol. Witolda Rychlaka z Koła Pszczelarzy w Ostrzeszowie,

- Złotą Odznaką PZP Kol. Krystynę Kłobusz z Koła w Ostrzeszowie, Kol. Jacka Czajke, Kol. Henryka Śmigiel, Kol. Edwarda Walczak z Koła w Skalmierzycach,

- Medalem im. prof. dr Teofila Ciesielskiego Kol. Rafała Mielcarek,

- Kol. Jerzego Malik i Kol. Jana Górę tytułem Honorowego Członkostwa RZP WP.

Na zjeździe udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i jednocześnie wybrano nowe władze:

Zarząd RZP WP:

Prezes Zarządu   – Kazimierz Zaleski – MPKP Kalisz

I Wiceprezes       – Jan Góra   – Ostrzeszów

II Wiceprezes      – Antoni Filipowicz  – Wieruszów

Skarbnik              – Józef Chodyła  – KKP

Sekretarz             – Grzegorz Lisiak   – MPKP Kalisz

Członkowie:

- Bogdan Jakubek - Krotoszyn

- Krzysztof Witwicki - Przygodzice

- Marian Pera - Pleszew

- Leszek Głąb  – Syców

- Jaromir Talar  – Kępno

Zastępcy Członków:    

- Ryszard Półtoraczyk – KKP Kalisz

- Antoni Szymczak - Grabów

- Hieronim Kubiak - Skalmierzyce

Komisja Rewizyjna RZP WP

Przewodniczący      – Michał Jasiński - MPKP Kalisz

Zastępca                 – Adam Nowak - Odolanów

Sekretarz                – Piotr Wasielewski - Krotoszyn

Członkowie:            – Roman Worsztynowicz - Biniew

                               -  Jerzy Kowalski - Skalmierzyce

Sąd Koleżeński

Przewodniczący:

– Jacek Czajka - Skalmierzyce

Zastępca:

– Mirosław Węcek - Kotlin

Sekretarz:

– Eugeniusz Gibasiewicz - Ktotoszyn

Członkowie:

– Jacek Maślak - Koźminek

- Michał Królak – Żerków

Delegatami na Zjazd PZP i innych organizacji i organów związku

- Kazimierz Zaleski – Prezes Zarządu RZP WP (z urzędu)

- Władysław Miszkieło – Ostrzeszów

-  Ryszard Półtoraczyk – KKP Kalisz  

- Antoni Filipowicz - Wieruszów

Zastępca:

– Krzysztof Witwicki - Przygodzice

W sumie podjętych zostało 10 uchwał do wykonania. Jadna z nich dotyczyła zmiany treści Statutu dostosowując go do obecnych potrzeb i wymogów dotyczących stowarzyszeń jak również nowych wymogów rynku i warunków prawnoskarbowych.


We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.