Zarząd RZP WP

Prezes Zarządu – Kazimierz Zaleski

I Wiceprezes    – Jan Góra

II Wiceprezes   – Antoni Filipowicz

Skarbnik          – Józef Chodyła

Sekretarz         – Grzegorz Lisiak

Członkowie:

- Bogdan Jakubek

-  Leszek Głąb

- Marian Pera

- Jaromir Talar

- Krzysztof Witwicki 

Zastępcy Członków:    - Ryszard Półtoraczyk

                                 - Antoni Szymczak

                                 - Hieronim Kubiak

 

Komisja Rewizyjna RZP WP

Przewodniczący     – Michał Jasiński

Zastępca               – Adam Nowak

Sekretarz               – Piotr Wasielewski

Członkowie:           – Roman Worsztynowicz

                            -  Jerzy Kowalski  

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Jacek Czajka

Zastępca           – Mirosław Węcek            

Sekretarz           – Eugeniusz Gibasiewicz

Członkowie        – Jacek Maślak

                           -  Michał Królak

 

Delegatami na Zjazd PZP i innych organizacji i organów związku

                        - Kazimierz Zaleski – Prezes Zarządu RZP WP (z urzędu)

                       - Władysław Miszkieło

                       - Ryszard Półtoraczyk

                       - Antoni Filipowicz

      Zastępca - Krzysztof Witwicki