- Urządzenia do kremowania miodu i dekrystalzacji;

- Miodarki:

 • miodarki diagonalne;
 • miodarki ręczne
 • miodarki radialne;
 • miodarki kasetowe;
 • miodarki ze stołe i sitem pionowym;

- Podkurzacz pasieczny z blachy ocynowanej;
- Izolatory matki;

- Sita:

 • pionowe podgrzewane;
 • metalow podwójne;
 • metalowe podwójne nierdzewne;
 • metalowe podwójne wypukłe;


- Kraty ogrodowe metalowe do uli:

 • dadanta;
 • warszawski;
 • ostrowski;
 • wielkopolski;
- Odstępnik międzyramkowy metalowy;
- Odsklepiacz igłowy z profilowanymi igłami;
- Wanienka do odsklepiania plastrów zblachy ocynowanej;
-Beczki i odstojniki;
- Izolatory metalowe trzyramkowe do uli;
- Segment - beleczka do ula typu:
 • warszawski zwykły;
 • warszawski poszerzany;
 • dadanta;
 • wielkopolski;